Om nasjonalparken

Junkerdal nasjonalpark er et fjellområde i kommunene Saltdal og Fauske – helt inntil svenskegrensa. Nasjonalparken er variert med vidder, alpine fjell, rike fiskevann og et mangfoldig planteliv. 

Fiske ved Rosna, med fjellsmella i forgrunnen (Foto: Marte Turtum)

Nordre Saulo (Foto: Kåre J. Pettersen)

Opplev Junkerdal nasjonalpark

Junkerdal nasjonalpark er godt egnet for tur, med flere stier og overnattingsmuligheter. Ta hensyn til rein, fugler og dyr. Vi oppfordrer til å holde hunden i bånd hele året! 

Plante og dyreliv

Nasjonalparken er et paradis for fjellplanter, i tillegg til flere truede fugler og dyr. Botanikere har latt seg fascinere av nasjonalparken i en årrekke. Området har vært del av et plantefredningsområde helt siden 1928. 

Reinrose (Foto: Lukas Tietgen)

Hvit tamrein (Foto: Johan Rova)

Historie og kultur

Junkerdal nasjonalpark ser kanskje uberørt ut, men her er området påvirket av mennesker i en årrekke. Samiske navn i fjellet forteller om hvem som først satte navn på stedene. Fortsatt er området svært viktig for reindrifta.  

Forvaltning og oppsyn

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet, mens Statskog Fjelltjenesten er oppsynsmyndighet for nasjonalparken.

Bilde av styremøte (Foto: Oskar Pettersen)

Junkerdal nasjonalpark